Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 2/3/2024

Những nội dung chính:
- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2024
- Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ Đô khỏe đẹp” lần thứ I
- Kỳ vọng “cú hích” mới cho ngành du lịch 2024
- Thái Lan tăng cường các biện pháp an toàn cho khách du lịch
18:55 - 02/03/2024