Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 7/6/2024

Tin chính:
+ Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc
+ Cần nghiên cứu thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn trọng điểm có điều kiện
+ Làm sống lại các di tích văn hóa, lịch sử bằng tour game di sản
15:04 - 07/06/2024