Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 9/6/2024

Nội dung chính Bản tin Văn hóa – Du lịch 11h30 ngày 9/6:
- Cần xác định trọng tâm ưu tiên đầu tư, tạo đột phá trong phát triển văn hoá
- Khai mạc lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng
- Sẵn sàng cho lễ hội Sen Hà Nội lần thứ nhất
18:02 - 09/06/2024