Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 13/04/2024

Những nội dung chính:
- Chủ tịch Quốc hội thăm di tích Bác Hồ tại tỉnh Côn Minh (Trung Quốc)
- Nhiều hoạt động tại VITM Hà Nội 2024
- Con đường Di sản Nam Thăng Long: Tuyến điểm du lịch nhiều tiềm năng phát triển
14:03 - 13/04/2024