Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/6/2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)
- Cần có kế hoạch bảo tồn, phục hồi tổng thể cầu Long Biên
- Du lịch Thái Lan khởi sắc, đón hơn 1,4 triệu du khách từ tháng 1/2022
12:19 - 10/07/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.