Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 17/4/2024

Nội dung chính:
- Ra mắt bộ sách kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024)
- Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp giỗ tổ Hùng Vương
- Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với sinh kế của người dân
15:57 - 17/04/2024