Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 18/6/2024

Nội dung chính:
- Giao ban báo chí tuần 3, tháng 6 năm 2024
- Sôi động lễ hội ẩm thực đường phố ICI Festival Việt Nam tại Pháp
- Trung Quốc: Du lịch nước ngoài phục hồi chậm hơn dự báo
- Khu du lịch Vạn Hoa Hồ Va: Điểm đến mới hấp dẫn tại Bắc Giang
15:25 - 18/06/2024