Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 19/6/2024

Nội dung chính Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 19/6:
- Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển di sản văn hoá
- Năm 2025, phấn đấu đón từ 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế
- Cạnh tranh du lịch nội địa cần một “nhạc trưởng”
15:50 - 19/06/2024