Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 24/2/2024

Nội dung chính:
- Chủ tịch nước dự ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền tổ quốc”
- Đảm bảo an ninh, an toàn tại lễ hội Khai ấn đền Trần
- Hội Lim, gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc vùng quê Kinh Bắc
16:44 - 24/02/2024