Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày 25/5/2024

Những nội dung chính:
- Hát Páo Dung dân tộc dao Vị Xuyên được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Du lịch hè "nóng" cả tour nội địa lẫn quốc tế
-“Chữa lành” với nghi lễ tắm nước thiêng ở đền Pura Tirta Empul (Indonesia)
15:18 - 25/05/2024