Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa – Du lịch ngày 27/5/2024

Tin chính:
- Hải Phòng thông tin chính thức về sự cố phà HP - 2735
- Lựa chọn trại hè bổ ích lành mạnh cho dịp hè 2024
- An Giang không thu phí tham quan trong 7 ngày diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam
- Campuchia khai hội Tịch Điền 2024

14:49 - 27/05/2024