Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch ngày20/5/2024

Những nội dung chính:
- Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- 20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam
- Lần đầu tiên cổ vật triều Nguyễn được định danh trên không gian số
- Trung Quốc nối lại đường bay tới Cuba
14:31 - 20/05/2024