Video Vấn đề và bình luận

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” của người lao động

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động mang tính thiết thực và hữu ích, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

18:37 - 15/03/2020

Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 trong đó có quy định về chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước kia được quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội, nay là một phần nội dung của Luật ATVSLĐ, với nhiều nội dung bổ sung mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động và người lao động. Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN có vai trò bảo đảm an sinh xã hội, như “điểm tựa” của doanh nghiệp và người lao động và sẽ không chỉ thực hiện trách nhiệm với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thân nhân của người bị nạn trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà còn chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa TNLĐ, BNN. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai thì hiệu quả của Quỹ này như thế nào? Cần thực hiện những giải pháp gì để thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN trong thời gian tới?
Để cùng bàn luận kỹ hơn về vấn đề này, trong chương trình Vấn đề và Bình luận hôm nay chúng tôi mời tới trường quay Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và Bình luận đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.