Tags: quỹ bảo hiểm

Video Doanh nghiệp cần quan tâm thúc đẩy hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong những năm qua, việc triển khai Chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên việc triển khai các hoạt động...

23.12.2022 | 00:29 AM

Video Đã giải ngân hơn 22.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động

Chiều 6/11, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã thông tin về tiến độ giải...

07.11.2021 | 17:22 PM

Video Nghị quyết 68 là động lực để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thay vì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như trước đây, mới đây,...

07.07.2021 | 21:18 PM

Video Không nên cào bằng mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thay vì mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động là 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như trước đây, Nghị định...

27.11.2020 | 11:19 AM

Video Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: “Điểm tựa” của người lao động

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động mang tính thiết thực và hữu...

15.03.2020 | 18:37 PM