Video Không gian đẹp

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Không gian lưu giữ giá trị lịch sử

Là nơi trưng bày hàng vạn hiện vật có tính chất quý giá liên quan tới con đường Cách mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) nằm trong danh sách những bảo tàng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử, văn hoá của Việt Nam....
16:40 - 22/05/2023

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Không gian lưu giữ giá trị lịch sử

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (ngày 2/9/1969), thể theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng về Người. 

Ngày 25/11/1970, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng.

Bảo tàng Hồ Chí Minh ở số 19 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, được khởi công xây dựng ngày 31/8/1985 và khánh thành ngày 19/5/1990, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình Bảo tàng do kiến trúc sư trưởng người Nga Garôn Ixacôvích thiết kế và được xây dựng với sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô. Bảo tàng được coi là một trong những công trình tiêu biểu của thế kỷ 20 của Việt Nam. Với diện tích 18.000m2, trong đó có 13.000m2 sử dụng, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất nước ta.


Thực hiện: Tùng Lâm – Ngọc Lệ - Ngọc Toàn