Video Tin trong nước

Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 4,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, sáng 17-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thường kỳ thứ 27.
21:58 - 17/10/2023

Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở kết quả của phiên họp, và kết quả xin ý kiến của 63 Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với chương trình dự kiến của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15.

Đối với một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đối với giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào trong dự thảo Nghị quyết giám sát để trình Quốc hội xem xét về chủ trương việc thực hiện thí điểm thực hiện khoán gọn chương trình theo địa bàn cấp huyện ở một số địa bàn để có cơ sở cho Chính phủ tổ chức thực hiện. Ngoài ra với một số kiến nghị chính sách khác, đề nghị Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Quốc hội xem xét quyết định vào kỳ họp.

Về Dự án luật căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên cơ sở được đa số các thành viên uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất, căn cứ vào kết quả của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, ý kiến của Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội cần chỉnh lý tên gọi dự án Luật trong chương trình cho phù hợp.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với thời gian bố trí cho phiên chất vấn là 2,5 ngày. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong dự kiến các nội dung trọng tâm của chất vấn và trả lời chất vấn, trong phiếu xin ý kiến của Tổng Thư ký cần phải viết cụ thể hơn về mặt nội hàm, về nội dung. Đồng thời trước phiên chất vấn phải có báo cáo liên quan đến từng lĩnh vực của các bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, kỳ họp thứ 6 sẽ được tổ chức làm 2 đợt và giữa 2 đợt này sẽ bố họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan của Chính phủ có thời gian tiếp thu, chính lý các nội dung. Nhấn mạnh, trường hợp đặc biệt sẽ có những giải pháp đặc biệt, tuy nhiên kiên quyết vẫn phải đảm chất lượng các nội dung trình.

Cũng tại phiên bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các Bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo rút kinh nghiệm, không để tồn tại các khoản chi chưa xác định được nhiệm vụ, nội dung chi trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để chờ phân bổ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về số kinh phí còn lại chưa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, làm rõ về khả năng sử dụng khoản kinh phí này trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2023. Đa số ý kiến đề nghị, trường hợp không sử dụng đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển cho các nhiệm vụ khác cần thiết, cấp bách, tránh gây lãng phí nguồn lực.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng