Video

BIDV - Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công

BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng; là ngân hàng tiên phong trong hoạt động phát triển cộng đồng.
14:14 - 21/05/2020