Video Góc nhìn thẳng

Bói toán, mê tín dị đoan: Hiện tượng và những tác động tiêu cực

Người người, nhà nhà xem bói. Nhập nhèm đúng sai, thật giả? Sự mê tín của dân chúng càng tăng kéo theo những dịch vụ tín ngưỡng nở rộ. Bói toán, giải hạn, áp vong, gọi hồn,.. Cẩn thận kẻo tiền mất, tật mang.
16:42 - 09/03/2019