Video Tin trong nước

Cần nghiên cứu thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn trọng điểm có điều kiện

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra ngày 6-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
15:03 - 07/06/2024

Cần nghiên cứu thí điểm mô hình sản phẩm du lịch đêm tại các địa bàn trọng điểm có điều kiện

Về giải pháp để đẩy mạnh quá trình xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay cả nước có 3 công viên di sản địa chất, quy mô và phạm vi lớn, nhưng Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong bảo tồn, quản lý và khai thác. Bước đầu đã xây dựng quy hoạch và đề xuất một số chương trình, dự án để triển khai thực hiện nhưng hiện vẫn còn bất cập như: chưa phân định khu nào bảo vệ tuyệt đối, khu nào là khu vực vùng đệm và khu vực nào là vùng đệm. 

Về vấn đề kích cầu du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, chúng ta cần đảm bảo liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt gắn du lịch với kết hợp các công ty du lịch lữ hành, nơi cứ trú, thương mại, vận chuyển, kết nối giữ các địa phương để tạo ra những con đường di sản hay tạo ra những điểm đến hấp dẫn; đồng thời có sự hợp tác, phối hợp chung giữa các khu vực có sản phẩm tốt.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn nhóm nội dung về văn hóa, thể thao và du lịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng sớm ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được ban hành. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng