Video Tin trong nước

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 đã làm rõ được trách nhiệm, giải pháp

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 6/6, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
06:28 - 07/06/2024


Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 đã làm rõ được trách nhiệm, giải pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên chất vấn đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 160 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu do hết thời gian. Các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung cụ thể từng lĩnh vực đã được kết luận tại bốn phiên chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này làm cơ sở cho việc thực hiện giám sát theo quy định.