Video Tin trong nước

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Ngày 13/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2024.
09:08 - 14/06/2024

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2024

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện đột phá về hoàn thiện thể chế nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng; tháo gỡ khó khăn, vường mắc; đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thủ tướng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; ưu tiên nguồn lực con người, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến vào 3 dự án Luật gồm: Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; xem xét, cho ý kiến đối với 3 đề nghị xây dựng Luật gồm: Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Dữ liệu.

Đặc biệt về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo các thành viên Chính phủ đa số đồng tình với Dự thảo luật mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng. Đồng thời đã cho ý kiến về diện tích quảng cáo trên báo in và thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình, về cấp giấy phép công trình xây dựng quảng cáo, về quảng cáo xuyên biên giới, về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong xây dựng luật này.  

Kết luận về vấn đề này Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những yêu cầu cần bổ sung sửa đổi, trong đó nêu rõ, quan trọng nhất là nội dung quảng cáo phải hợp lý và phù hợp với thuần phong mĩ tục của người Việt, có chính sách đặc thù riêng đối với khu vực vùng sâu vùng xa, người yếu thế. Về việc cấp giấy phép công trình xây dựng quảng cáo Thủ tướng cho rằng cần làm rõ hơn việc cho phép gắn bảng hiệu, biển quảng cáo có diện tích dưới 40m2 lên các với công trình xây dựng có sẵn không cần phải có Giấy phép xây dựng nhưng phải đáp ứng một số điều kiện vì trên thực tế chưa có quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn của các biển quảng cáo gắn lên các công trình xây dựng có sẵn; mặt khác, thực tiễn áp dụng Luật Quảng cáo cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế trong việc cấp phép đối với trường hợp này; trong khi Hồ sơ dự án Luật chưa làm rõ.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương