Video Tin trong nước

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 02/2024
21:05 - 27/02/2024

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 10 nội dung được xem xét cho ý kiến, quyết nghị tại phiên họp này đều là những nội dung quan trọng, khó, phức tạp, có tác động rất lớn tới việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện, hiện đại, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Khẳng định, đầu tư cho xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ nêu cao tinh thần, nhiệm vụ, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề để xây dựng pháp luật, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng; tập trung nguồn lực, nhân lực cho công tác xây dựng pháp luật...; rà soát kỹ, đảm bảo việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật công khai, minh bạch, sát thực tiễn. Trong đó, các nội dung phải được thể hiện rõ, không để một nội dung có thể hiểu nhiều nghĩa. Cùng với xây dựng các luật, cần khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để pháp luật thực sự và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tại phiên họp, thảo luận về các dự án Luật Phòng không nhân dân, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về nhiều vấn đề như việc quy định các trường hợp được miễn trừ cấp phép bay khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; Về các điều kiện khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đối với trường hợp phải được cấp phép bay, trong đó lưu ý cần cân nhắc không áp dụng yêu cầu cấp phép đối với hoạt động khai thác, sử dụng phục vụ giải trí của người dân, nhu cầu sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh.

Đốivới Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược các thành viên Chính phủ nhận định, đây là dự án luật quan trọng, nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển của ngành dược; khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định hiện hành, tăng cường khả năng tiếp cận thuốc của nhân dân; thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực dược.

Về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, các thành viên Chính phủ cho rằng, cần thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quy định của Hiến pháp và chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; Tiếp tục hoàn thiện các chính sách và các quy định hiện hành có liên quan về địa chất và khoáng sản; kế thừa những quy định đã được thực tế chứng minh, áp dụng có hiệu quả; bổ sung các quy định để xử lý những bất cập, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn.../.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương