Video Click - Khám phá thế giới

Chương trình Click - Khám phá thế giới số 68

Những nội dung chính:
- Thiết bị làm mát hỗ trợ thi đấu cho các vận động viên thi đấu Olympic
- Scotland thử nghiệm nâng cấp hợp viễn thông thành trạm sạc xe điện
- Đức: sản xuất bia từ nước thải đã qua xử lý
16:30 - 08/06/2024