Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 43 - 2024

Những nội dung chính:
- Tour thăm quan các nhà vệ sinh công cộng ở Tokyo - Nhật Bản hút khách
- Người Sami thay đổi cách chăn nuôi tuần lộc vì biến đổi khí hậu
- Mỹ: Khám sức khỏe định kỳ cho gấu Bắc Cực
16:56 - 10/04/2024