Video Phóng sự VOV

Công tác phối hợp giữa ngành xuất bản, phát hành với thư viện trong phát triển văn hoá đọc

Phối hợp liên ngành là yêu cầu đặt ra trong Luật Thư viện và cũng là chủ trương của Nhà nước đối với việc huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.
16:34 - 13/10/2022

Mời quý vị xem các Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.