Video Muôn màu cuộc sống

Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc là nước Người tiến hành hoạt động cách mạng lâu dài nhất. Những nơi từng in dấu chân Người trở thành địa điểm được giữ gìn để giáo dục truyền thống cách mạng, nền tảng để xây dựng tình hữu nghị Việt - Trung nối dài mãi về sau.
19:05 - 10/02/2020

Trường đào tạo “hạt giống đỏ” đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam.

Quán trọ xưa nơi Bác biên soạn “Nhật ký trong tù”.

Ngôi nhà Bác Hồ bên dòng Lệ Giang, nơi hơn 40 cán bộ cách mạng chủ chốt của Đảng hoạt động trong hàng chục năm.

Đó là những địa điểm in dấu các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến rất nhiều nước, nhưng Trung Quốc là nước mà Người tiến hành các hoạt động cách mạng lâu dài nhất, ghi dấu những sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Mời quý vị xem các chương trình Muôn màu cuộc sống đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.