Video Tin trong nước

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
20:52 - 08/01/2023

Trong năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Trong các kỳ họp Quốc hội, ý kiến thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đều hết sức chất lượng, trí tuệ, sâu sát. Đoàn cũng đã triển khai các nội dung giám sát theo đúng thời gian, tiến độ, yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan…

Năm 2023, trọng tâm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đặt ra trong công tác xây dựng pháp luật là tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành chức năng, các chuyên gia và đối tượng chịu tác động của luật, nghị quyết... vào các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ năm (6 dự án luật và 1 nghị quyết) và kỳ họp thứ sáu (6 dự án luật); tổ chức hội nghị phản biện một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu. Đồng thời, triển khai 4 đoàn giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 1 đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn…/. 

Thực hiện: Huy Vinh – Chí Phương