Video Vấn đề và bình luận

Giải pháp nào nâng cao hiệu quả xử lý với người có hành vi bạo lực gia đình?

Những giải pháp trong Luật PCBLGĐ sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý với người có hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ người bị bạo lực gia đình ra sao?
10:36 - 17/12/2022

Được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008, sau gần 15 năm thực hiện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình. 

Tuy nhiên trong những năm gần đây, bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải, gây ra những tiêu cực về mặt xã hội. Trong đó, nhiều vụ việc xuất hiện những hành vi bạo lực gia đình có mức độ gây hại nghiêm trọng, đa dạng, phức tạp hơn và khó xử lý bằng các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể những vướng mắc hiện nay trong việc xử lý người có hành vi bạo lực là gì?