Video Muôn màu cuộc sống

Gìn giữ tinh hoa nghề dệt the lụa La Khê

Nằm trong tứ quý danh hương Mỗ La Canh Cót, với chất vải mỏng, nhẹ nhưng bền, đẹp, the lụa La Khê từng được chọn làm may trang phục cho tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa. The lụa La Khê vang danh một thời nay đang được giữ gìn và bảo tồn.
20:52 - 23/03/2024