Video Tin trong nước

Hà Nội: Học sinh thuộc hộ cận nghèo được miễn học phí

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14 ngày thứ 2, chiều nay 06/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.
21:11 - 06/12/2023

Theo quy định tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông gồm học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo được miễn học phí thì đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% học phí.

Thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, trong đó có nội dung “Từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí”, đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ được thành phố hỗ trợ số học phí còn lại phải đóng tức hỗ trợ 50% học phí sau khi đã hưởng chính sách giảm học phí của Trung ương. Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của Trung ương và thành phố, học sinh thuộc hộ cận nghèo sẽ không phải đóng học phí.

Hiện thành phố có trên 10.300 học sinh từ mẫu giáo đến THPT thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ không phải đóng học phí từ ngày 1/1/2024.

Thực hiện: Cao Thắng – Quốc Hùng