Video Tin trong nước

Hải Dương: Chuyển sang trạng thái bình thường mới từ 3/3

Tính tới thời điểm này, Hải Dương đã chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Hải Dương cũng đã kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh. Chính thức từ 0 giờ ngày 3/3, Hải Dương chuyển sang chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới.
21:04 - 03/03/2021

Tại cuộc họp vào chiều tối ngày 3/3,Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương thống nhất gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang một trạng thái mới - vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành cơ bản thực hiện Chỉ thị số 15 cho tới ngày 17/3. Các huyện còn lại thực hiện cơ bản theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng cho tới khi dập dịch hoàn toàn.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Hải Dương quán triệt mỗi huyện, thị xã, thành phố, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải xây dựng, hoàn thiện một kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, đi đôi với việc đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, phân công cụ thể theo phương châm "5 rõ": rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm.

Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị mình.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 Hải Dương nêu rõ, trong giai đoạn bình thường mới mới người dân cần có cam kết trong sản xuất và chống dịch. Mỗi người dân là chiến sĩ, từng gia đình là pháo đài trong phòng chống dịch. Bởi đời sống có ổn định, kinh tế có phục hồi phụ thuộc ở chính mỗi người dân trong chấp hành phòng chống dịch bệnh.

Hải Linh

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục