Tags: Hải Dương

Tin tức Chiều 25/3, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 23/3, Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, gồm 2 ca ghi nhận tại Hải Dương và...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 16/3, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Chiều 16/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 16/3, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 tại Kim Thành - Hải Dương

Sáng 16/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành - Hải Dương. Đây đều là trường...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 13/3, Việt Nam có 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 13/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 11/3, thêm 4 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 4 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh. Có 44 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 11/3, không có ca mắc mới COVID-19

Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. 433 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 10/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 10/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 6/3, Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19, tất cả đều ở Hải Dương

Chiều 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 6/3, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc mới COVID-19

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 7 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương đã ghi nhận 6 ca; 1 ca còn lại là...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 4/3, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương

Chiều 4/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 28/2, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hải Dương có 12 ca

Chiều 28/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 16 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 12 ca ghi nhận trong nước tại Hải...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 23/2, có thêm 6 ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh và Hải Dương

Chiều 23/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó riêng Hải...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 23/2, thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương. Cả 3 ca này đều liên quan đến ổ dịch Kim Thành, nâng số ca...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2

Trong sáng 22/2, Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp tại ổ dịch xã Kim Liên (huyện Kim Thành).

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 21/2, thêm 15 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 15 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương. Trong ngày có 90 bệnh nhân đang điều trị tại...

01.01.1970 | 08:00 AM