Video Biển đảo - Tổ quốc tôi

Hành trình xa khơi - Phần 1

Những hòn đảo giữa đại dương bát ngát, những con người với ý chí kiên cường, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời của tổ quốc. Đó là Trường Sa, 2 tiếng thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt, một phần máu thịt của tổ quốc giữa trùng khơi.
15:47 - 09/02/2024