Video

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Từ xưa ông cha ta đã khẳng định "hiền tài là nguyên khí quốc gia" là khát vọng, vừa là sức sống của dân tộc. Những con người ấy luôn ngày đêm cống hiến tài trí và sức lực của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc.
14:14 - 03/02/2020

Phóng sự được phát sóng trong chương trình Tết Câu chuyện ngày cuối năm: Người Việt tài năng trên Kênh truyền hình Vietnam Journey. Mời quý vị xem lại toàn bộ chương trình tại đây./.