Video Muôn màu cuộc sống

Ikebana - Những đóa hoa mang "Vitamin" hạnh phúc

Nghệ thuật Ikabana, nghệ thuật căm hoa Nhật Bản, có lịch sử hàng trăm năm và bắt dầu trở nên quen thuộc với nhiều người yêu hoa Việt Nam. Khi cắm hoa tâm trí hoàn toàn được giải phóng quên đi hết muộn phiền, áp lực ngoài cuộc sống.
23:00 - 15/06/2024