Video Tin trong nước

Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2: Tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và tiếp theo

Mặc dù chỉ diễn ra trong 4 ngày, thế nhưng, kết quả của kỳ họp bất thường tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo....
20:30 - 10/01/2023

Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2: Tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và tiếp theo

Đây là lần thứ 2 Quốc hội Khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường để xử lý một số vấn đề cấp bách. Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Định Huệ đã khẳng định, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trên tinh thần ấy, nhiều nội dung cấp bách, quan trọng, thiết thực như vấn đề về tổ chức bộ máy, quy hoạch tổng thể quốc gia, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), hay tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội trong tình hình mới như thế nào... được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội với các khâu chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 02 đại biểu Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm 02 Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất rất cao.

Cùng với 2 kỳ họp định kỳ hàng năm, việc Quốc hội tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để giải quyết những vấn đề cấp bách đã cho thấy, hoạt động của Quốc hội đã theo sát đời sống thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế bằng giải pháp lập pháp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, những kết quả ấy cũng thêm một lần nữa khẳng định mục tiêu cao nhất trong hoạt động lập pháp của Quốc hội đó là luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách./.


Thực hiện: Huy Vinh - Chí Phương