Tags: nhiệm vụ năm 2023

Video Nhiều điểm sáng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ...

09.02.2023 | 22:49 PM

Video Đài tiếng nói Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm 2022

Tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ...

13.01.2023 | 06:51 AM

Video Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2: Tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và tiếp theo

Mặc dù chỉ diễn ra trong 4 ngày, thế nhưng, kết quả của kỳ họp bất thường tiếp tục thể hiện sự tích cực, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của...

10.01.2023 | 20:30 PM

Video Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

08.01.2023 | 20:52 PM