Video Tin trong nước

Kiểm toán ngân sách các bộ, ngành góp phần quản lý tài chính quốc gia

Trong bộ máy quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách bộ, cơ quan trung ương chiếm vai trò then chốt với khoảng 51% tổng chi tiêu ngân sách. Công tác kiểm tra, giám sát tại các bộ, ngành này trở thành mối quan tâm hàng đầu.
09:07 - 14/06/2024

Kiểm toán ngân sách các bộ, ngành góp phần quản lý tài chính quốc gia

Quy mô kiểm toán ngân sách bộ, ngành tăng lên hợp lý, phù hợp năng lực đội ngũ kiểm toán viên. Con số đơn vị được kiểm toán mỗi năm ngày càng nhiều hơn. 

Giai đoạn gần đây, chu kỳ kiểm toán đã được rút ngắn, đa số bộ, ngành được rà soát 2-3 năm một lần. Riêng năm 2023, kiểm toán được thực hiện tại 27 bộ, cơ quan trung ương, tương đương 66% tổng số đơn vị. Con số này trong năm 2024 là 31 đầu mối, chiếm 76%.

Nếu như trước đây chỉ có 2 đơn vị Kiểm toán Ngân sách Nhà nước và Kiểm toán Chương trình đặc biệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ngân sách bộ, ngành thì hiện đã có đến 5 chuyên ngành đảm nhận công việc này. Đó là các KTNN chuyên ngành Ia, Ib, II, III và VII. 

Một điều đáng chú ý là các KTNN chuyên ngành thường xuyên chủ trì kiểm toán các chuyên đề lớn, lựa chọn những vấn đề nóng như quản lý khoáng sản, hoàn thuế GTGT, đầu tư khoa học công nghệ...

Qua kiểm toán, nhiều sơ hở, bất cập trong công tác quản lý ngân sách tại bộ, ngành được phát hiện. Không ít trường hợp gian lận, lãng phí được vạch trần và đưa ra kiến nghị khắc phục kịp thời.  

Đáng chú ý, các cuộc kiểm toán đã giúp rà soát hệ thống chính sách, thể chế quản lý tài chính công. Những tồn tại, vướng mắc được ghi nhận và kiến nghị hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ngân sách nhà nước.

Có thể khẳng định, kiểm toán ngân sách bộ, ngành là mắt xích quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát tài chính quốc gia, phục vụ xây dựng nền tài chính minh bạch, công khai. 

Thực hiện chiến lược phát triển kiểm toán đến năm 2030 theo Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14, KTNN đặt mục tiêu nâng cao năng lực kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, đến năm 2025, KTNN phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm khoảng 80% số đầu mối, còn lại 20% được kiểm toán tối thiểu 2 năm/lần. Đến năm 2030, mục tiêu là kiểm toán thường xuyên hằng năm đạt 100% đối với quyết toán ngân sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của KTNN trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính công thông qua hoạt động kiểm toán.