Video Phóng sự VOV

Kiên Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc

Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Phú Quốc luôn được tỉnh Kiên Giang quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo “địa chỉ đỏ” để tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.
18:07 - 06/10/2022

Mời quý vị xem các chương trình Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.