Video Phóng sự VOV

Lạc Thủy cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân

Xác định vai trò quan trọng của công tác CCHC đối với quá trình phát triển KT-XH địa phương, huyện Lạc Thuỷ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
17:35 - 07/12/2023

Hiện nay, 100% xã, thị trấn trong toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đều được cập nhật, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử huyện, xã; đồng thời tích hợp liên kết với Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình https://dichvucong.hoabinh.gov.vn.

Sau khi được hướng dẫn chi tiết, chị Quách Toán ở xã Phú Nghĩa nhanh chóng hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định. Xã Phú Nghĩa được chọn là xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu nên được huyện Lạc Thủy đầu tư cơ sở vật chất khá tốt và đứng thứ 2 trong tổng số 10 xã, thị trấn về cải cách thủ tục hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xã Thống Nhất và xã Hưng Thi là 2 xã với 80% dân số là đồng bào dân tộc Mường, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy chuyển đổi số ở 2 xã gặp một số khó khăn nhất định. Trước thực tế đó, chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện và hỗ trợ người dân nơi đây trong chuyển đổi số và đã mang lại kết quả rất tốt.

Trong năm 2023, Huyện đã tiếp nhận 7.432 hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử, đã giải quyết 7.062 hồ sơ, đạt 95,02%; đang giải quyết chưa đến hạn 370 hồ sơ, chiếm 4,97%. Dịch vụ công trực tuyến đạt 95,85%; Dịch vụ vụ trực tuyến toàn trình đạt 67,05%, vượt 17,05% so chỉ tiêu tỉnh giao; thanh toán trực tuyến đạt 50,17%, vượt 20,17% so chỉ tiêu tỉnh giao.

Với những kết quả đạt được đã đưa huyện Lạc Thủy nằm trong top các địa phương dẫn đầu của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Bám sát lộ trình CCHC hướng tới sự hài lòng của người dân và DN, huyện Lạc Thủy xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; duy trì và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết (TN&TKK) quả cấp huyện và cấp xã.