Video Phóng sự VOV

Lạc Thủy mô hình thoát nghèo bền vững

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lạc Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các đối tượng thụ hưởng.
15:04 - 10/12/2023

Lạc Thủy mô hình thoát nghèo bền vững 

      Trước đây, các xã trên địa bàn huyện Lạc Thủy còn nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH. Nhằm thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững đối với các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn,  cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các chương trình, dự án lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tiêu biểu là xây dựng được 3 mô hình giảm nghèo tại các xã: An Bình, Khoan Dụ, Hưng Thi, góp phần giải quyết việc làm cho 120 lao động nông thôn. 

       Nhìn cơ ngơi này không ai nghĩ chủ doanh nghiệp từng là hộ nghèo của xã Thống Nhất, nay đã thoát nghèo bền vững, không những làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho những người dân nghèo nơi đây.   

      Xã Thống Nhất với diện tích gần 58 km2 với 13 thôn trong đó có 5 thôn thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách thoát nghèo của nhà nước. Xã đang thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nông thôn mới, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc miền núi và giảm nghèo bền vững. 

      Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 7,45%. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% (tương ứng giảm tỷ lệ 2,5-3%/năm). Phấn đấu 100% người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được cấp thẻ BHYT. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Phấn đấu 100% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo. Hàng trăm lớp đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tổ chức; các mô hình giảm nghèo, đa dạng hoá sinh kế cùng nhiều hình thức tư vấn, hướng nghiệp, kết nối lao động, việc làm cho người lao động được thực hiện… Những giải pháp tích cực thực hiện chính sách tạo dấu ấn rõ nét Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Thực hiện: Lan Anh - Sỹ Thành