Video Phóng sự VOV

Lạc Thủy thực hiện tốt chính sách dân tộc

Xác định công tác giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Lạc Thủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo và thực hiện tốt chính sách dân tộc.
15:05 - 10/12/2023

Lạc Thủy thực hiện tốt chính sách dân tộc 

 Lạc Thủy là huyện miền núi thấp của tỉnh Hòa Bình, có 10 đơn vị hành chính, dân số trên 65 nghìn người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số  (ĐBDTTS ) chiếm gần 40%. Để làm tốt công tác dân tộc, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, chính sách liên quan đến ĐBDTTS. Xác định công tác giảm nghèo bền vững cho ĐBDTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, giúp các xã, các hộ gia đình khó khăn thoát nghèo.

Chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án: Phát triển hạ tầng KT-XH; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo...

Từng là một địa phương được coi là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xã Hưng Thi có hơn 90% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân địa phương, đồng hành với đó là nhiều chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. Xã Hưng Thi đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân địa phương, đồng hành với đó là nhiều chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. 

Thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc, Phòng Dân tộc huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình bà Bùi Thị Sim là dân tộc Mường là gia đình đặc biệt khó khăn của thôn Khoang, xã Hưng Thi, chồng mất sớm, gia đình bà là một trong những hộ đầu tiên được nhận hỗ trợ từ chương trình 1 con bò sau đó chuyển đổi sang trâu cho dễ chăm sóc. 

Còn gia đình anh Bùi Văn Thái là một trong những điển hình về vượt nghèo tại xã Hưng Thi, cơ ngơi khang trang đang chuẩn bị hoàn tất nằm trên mảnh đất cũ, phía sau vẫn là căn nhà cũ tuềnh toàng năm nào. Cách đây vài năm gia đình anh được chính quyền xã hỗ trợ 1 đàn dê để làm kinh tế mới. Nhờ có sự hướng dẫn của chính quyền và sự cần cù chịu khó thì đến này gia đình anh Thái đã ổn định về kinh tế. 

Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thực hiện: Lan Anh – Sỹ Thành