Video Muôn màu cuộc sống

Lâm Đồng - Mảnh đất giàu sản vật nông sản quý giá

Lâm Đồng hiện đang sản xuất nhiều nông sản mang giá trị kinh tế cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng sẽ phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại, trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mang tầm quốc gia và quốc tế.
15:56 - 25/02/2024