Video Muôn màu cuộc sống

Lan tỏa những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cảo ở Bình Dương

Những trang trại chăn nuôi khép kín, tự động hóa, từ khâu chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý dịch bệnh, và xử lý môi trường. Khoa học công nghệ đang đem đến những thay đổi tích cực cho nông nghiệp ở Bình Dương

12:11 - 31/03/2024