Video Muôn màu cuộc sống

Làng Nam Ô – Giá trị văn hóa còn mãi

Nằm bên vịnh Đà Nẵng, một làng chài cổ với tuổi đời hơn 700 năm mang những giá trị văn hóa lịch sử còn hiện hữu. Làng chài Nam ô được bao bọc bởi núi sông hùng vĩ biển cả bao la.
08:35 - 21/04/2024