Video Không gian đẹp

Lưu giữ không gian xưa trong lòng phố thị

Đại tá, nhà báo Sử Trường Sơn với tâm hồn của một người lính, ông luôn yêu thích cuộc sống được khám phá, học hỏi, đi nhiều, hiểu biết nhiều, ông nhận ra rằng mình có một tình yêu mãnh liệt với những giá trị xưa cũ.
10:38 - 03/06/2024

Xem lại các chương trình Không gian đẹp tại đây