Video Phóng sự VOV

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang ra sức thi đua, vượt qua thử thách, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.
20:56 - 01/04/2021

Mời quý vị xem các Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.