Video Không gian đẹp

Mở rộng không gian sinh hoạt chung đối với nhà diện tích nhỏ

Hà Nội đất chật người đông ngõ sâu hun hút, thiếu ánh nắng và gió tự nhiên, với xu thế kiến trúc mới những diện tích đất nhỏ sẽ được thiết kế ra sao, để đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày và tạo không gian sinh hoạt chung trong mỗi gia đình.
17:43 - 06/05/2024