Video Chương trình đặc biệt

Năm mươi năm ấy, lời Người

Tác giả: Nguyễn Thế Kỷ
Biểu diễn: NSND Hồng Ngát.
Tại Lễ trao tặng thưởng các Tác phẩm Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật xuất bản năm 2018
19:30 - 02/08/2019

Video cùng chuyên mục