Video Phóng sự VOV

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn trong phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023

Nằm trong top đầu cả nước về chuyển đổi số. Đó là những kết quả nổi bật đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và những đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2023.
14:21 - 26/12/2023